Om Andishe

Om Oss

 

 

Andishe’ kulturförening är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden interkulturell förening med säte i Göteborg.

 

 

Andishe’ Kulturförening bildades 1992 i Göteborg. Föreningen har under sin 26 åriga historia anordnat och genomfört mängder av konserter, teatrar, diskussionskvällar, filmvisningar, poesikvällar, föredrag, seminarier, studiecirklar, språk och musikundervisning.

 

Andishe’ inhyser också i sin föreningslokal Skandinaviens största persiskspråkiga bibliotek och dokumentcenter.

 

Föreningen har också varit involverad och drivande i olika projekt och kampanjer. Dels helt egna samt i samarbete med andra aktörer inom civilsamhället.

 

Föreningen verkar för skapandet av mötesplatser där olika kulturyttringar, människor och idéer kan mötas.

Foton av föreningens verksamhet genom åren