Program

        Program

       

            Ett axplock av Andishe' Kulturförenings program genom åren

 

Samtalskväll; Fåtalets makt över åsikten!

 

En samtalskväll om mediekoncentrationen och fåtalets makt över åsikten, och medias roll i Sds framgångar. Hur har valrörelsen sköts av medierna?

 

Samtalskväll; Vad händer i Biskopsgården?

 

 

Biskopsgården är en stadsdel som är på löpsedlarna och den stereotypa nyhetsförmedlingen om våra förorter går igen. Vad säger de som bor i biskop om det som sker utanför deras portar? Hur ser de på situationen i biskop? Vilket arbete utförs i stadsdelen och vad kan och bör göras?

Samtal med boende och verksamma i Biskop.

Samtalskväll; Vad händer i Palestina?

 

 

Med jämna mellanrum får vi höra nyheter om krig och okupationens verkningar från Gaza. Men vad är det som egentligen händer i Palestina? 

Vad kan man göra från Sverige?

Samtal med Henry Ascher och Dror Feiler.

 

Diskussionskväll; Bilden av förorten ! Stereotyper och strategier för integration. 

 

 

Samtal med Nazem Tahvilzadeh, Ove Sernhede, Nabila Abdul Fattah och Adiam Tedros. 

Samtal med filmregisören Sepideh Farsi!

 

 

 

 

Sepideh Farsi, iransk filmregissör boende i Paris är aktuell med sin nya film Red Rose som visas på Göteborgs Internationella filmfestival.

Vi har bjudit in henne och medförfattaren till filmen Javad Djavaheri till Andishe´för ett samtal om hennes nya film, filmskapandet i exil  och för att ta temperaturen på Iransk film i allmänhet.


 

Workshop om diskriminering!

 

 

 

 

Workshop med Seroj Ghazarian om diskriminering och kränkningar.  Hur olika diskrimineringsgrunder kan samverka och förstärka varandra.

Samtallskväll; Vad händer i Afghanistan?

 

 

Vad händer i Aghanistan? Varför flyr ungdomarna, hur ser livssituationen ut som asylsökande? samtal med Abbas, Ahmad, Najib och Abdullah, asylsökande Afghaner.